Ben Chu
Shibainu.gif

Shiba

 

Shiba Inu pencil holder.

 
 
 
ShibainuPencil.jpg
 
 
ShibainuPencil2.jpg